Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky, směrnice, řády

Vyhlášky, směrnice, řády

Sbírka právních předpisů městyse Suchdol nad Odrou

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 01-01-2024.pdf 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01-01-2024.pdf 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (PDF) 3.1.2022
Obecně závazná vyhláška č.1/2022, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky městyse Suchdol nad Odrou 8.9.2022

Směrnice, řády

Název
Tvorba a použití prostředků sociálního fondu (PDF)
Sazby náhrad za zřízení služebností (PDF)
Poskytování darů (PDF)Dodatek č. 1 k směrnici o poskytování darů (PDF)Dodatek č. 2 ke směrnici o poskytování darů (PDF)

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
zákon č. 111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech