Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
2
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
3
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
4
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
5
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
6
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
7
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
8
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
9
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
10
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
11
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
12
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
13
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
14
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
15
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
16
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
17
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
18
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
19
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
Letní kino
20
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
21
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
22
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
23
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
24
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
25
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
26
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
27
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
28
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
29
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
30
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
31
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY - průzkum zájmu
1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Městys > Územní plán

Územní plán

Územní plán Suchdol nad Odrou byl dne 13. 12. 2021 pod usnesením 2021.16 vydán Zastupitelstvem městyse Suchdol nad Odrou a jako opatření obecné povahy č. 1/2021 nabyl účinnosti dne 5. 1. 2022.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Divadelní 1, Nový Jičín, 74101
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava 2
  • Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Stavební úřad, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
  • Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Úřadu městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou

Textová část

Posouzení vlivu koncepce: „ÚP Suchdol nad Odrou“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění

Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj, části C, D, E, F

I.A Textová část

II. Odůvodnění

II. Odůvodnění - Příloha č. 1

Grafická část

II.B.2: Výkres širších vztahů

I.B.1 Výkres základního členění území

I.B.2 Hlavní výkres

I.B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II.B.1 Koordinační výkres

II.B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu