Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdeplru

Poskytované informace podle Z106/1999 Sb. – 2017

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – žadatel požaduje zaslání informace k vyřejným zakázkám firmy Domistav

Poskytnutá informace:
Dne 2.9.2019 byla žadateli poskytnuta informace v požadovaném rozsahu

Přílohy: 


Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 2.9.2019

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – žadatel požaduje zaslání usnesení RM týkajících se výstavby chodníků

Poskytnutá informace:
Dne 12.8.2019 byla žadateli poskytnuta informace v požadovaném rozsahu

Přílohy:


             

Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 12.8.2019

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – žadatel požaduje zaslání jména a příjmení uvolněných zastupitelů a zastupitelek

Poskytnutá informace:
Dne 2.11.2017 byla žadateli poskytnuta informace v požadovaném rozsahu

Přílohy:


Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 2.11.2017


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – žadatel požaduje zaslání kopií smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu

Poskytnutá informace:
Dne 25.10.2017 byla žadateli poskytnuta informace v plném rozsahu, a to zasláním požadovaných smluv

Přílohy:

Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 25.10.2017

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – žadatel požaduje vyplnění dotazníku týkající se sociálního bydlení

Poskytnutá informace:
Dne 12.09.2017 byla žadateli poskytnuta informace v plném rozsahu

Přílohy:

Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 12.09.2017

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – týkající se spolupráce při zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Poskytnutá informace:
Dne 13.07.2017 byla žadateli poskytnuta informace v plném rozsahu

Přílohy: 

Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 13.07.2017

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – týkající se soustavy veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017

Poskytnutá informace:
Dne 13.07.2017 byla žadateli poskytnuta informace o plánovaném zpracování posportu MK a VO. Momentálně takováto informace neexistuje.

Přílohy: 

Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 13.07.2017

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci

Poskytnutá informace:
Dne 05.04.2017 byla žadateli poskytnuta informace v plném rozsahu

Přílohy: tabulka rozmístění kontejnerů v roce 2017 

Zpracoval: Iva Hrabovská, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 05.04.2017


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – zaslání investičních plánů obce pro rok 2017

Poskytnutá informace:
Dne 03.04.2017 byl žadateli poskytnut odkaz na rozpočet městyse http://www.suchdol-nad-odrou.cz/mestys/dokumenty/rozpocty

Přílohy: Žádné

Zpracoval: Helena Richtáriková, ÚM Suchdol nad Odrou, dne 03.04.2017


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – rozdíl mezi § 80 odst. 3 písm. b) a § 103 odst. 1 písm. e) bod 17, ve stavebním zákoně  č. 183/2006 Sb.

Poskytnutá informace:
Dne 02.03.2017 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace formou zaslání  .

Přílohy: Žádné

Zpracoval: Miroslav Graclík, SÚ ÚM Suchdol nad Odrou, dne 02.03.2017


 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – rozdíl mezi § 80 odst. 3 písm. b) a § 103 odst. 1 písm. e) bod 17, ve stavebním zákoně  č. 183/2006 Sb.

Poskytnutá informace:
Dne 02.03.2017 bylo žadateli vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Přílohy: Žádné

Zpracoval: Miroslav Graclík, SÚ ÚM Suchdol nad Odrou, dne 02.03.2017


 

  • Přečteno: 9363
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio