csenfrdeplru

INFORMACE MĚSTYSE PRO OBČANY k 20.3.2020

  • Prodejní doba vyhrazená pro seniory: 7.00 – 9.00 hod.

V době od 7.00 do 9.00 jsou prodejny vyhrazeny:

  • osobám starším 65 let (včetně nezbytného doprovodu)
  • osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starším 50 let (včetně zajištění nezbytného doprovodu)
  • zaměstnancům zařízení poskytujících pečovatelskou službu

V této době v prodejně nesmí být žádná jiná osoba s výjimkou majitelů a zaměstnanců prodejny!

Vyzýváme zároveň seniory, nechoďte do obchodů mimo uvedené hodiny! Ostatní jsou solidární s Vámi, buďte solidární také vy s ostatními.

Vyzýváme dále seniory, aby raději přednostně využili donášku nákupů svými rodinnými příslušníky, sousedy, dobrovolníky, případně se obrátili na úřad městyse.


  • Nakládání s odpadem z domácností a s použitými rouškami
  • Domácnosti v karanténě nebo s výskytem infekce koronavirem

Tyto domácnosti svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) budou ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.

To znamená, že domácnosti v karanténě nebo s nemocnými COVID-19 svůj odpad netřídí a vše odkládají do směsného odpadu. Dbejte na to, aby pytle s odpadem byly řádně zavázané. Pokud pytle nemáte a neumíte je zajistit jiným způsobem, můžete se obrátit na úřad městyse

  • Ostatní domácnosti bez karantény a bez infekce

Pro ostatní domácnosti se nakládání s odpady nemění. Třiďte odpad, jak jste zvyklí. Použité roušky vyhazujte do komunálního odpadu, nejlépe zabalené v plastovém sáčku.


Česká pošta informuje občany, kteří mají důchod  se splatností 20. a 22. 3. 2020, budou doručeny domů 23.3.2020.

Důchody se splatností 24.3.2020 budou doručeny domů 24.3.2020.

Nechoďte na poštu a počkejte na doručení důchodu doma do 16.00 hodin.

 

  • Změneno dne .
  • Přečteno: 236
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio