csenfrdeplru
Elektronická úřední deska Suchdol nad Odrou stav ke dni 04.02.2023
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
30.1.2023
14.2.2023
Dražební vyhláška - J. Šperlich
Exekutorský úřad Klatovy
14/2023 Ostatní dokumenty
24.1.2023
8.2.2023
Záměr pachtu zemědělských pozemků
Městys Suchdol nad Odrou
13/2023 Ostatní dokumenty
24.1.2023
8.2.2023
Záměr pachtu - vodovodní řad ČSLA na parc. č. 2223/54 a 3087
Městys Suchdol nad Odrou
12/2023 Ostatní dokumenty
19.1.2023
9.2.2023
Elektronická aukce - pozemek parc.č. 1910 v k.ú. Suchdol nad Odrou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nový Jičín
11/2023 Ostatní dokumenty
19.1.2023
30.6.2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Regionu Poodří
Region Poodří
9/2023 Ostatní dokumenty
1.12.2022
nikdy
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2026
Region Poodří
81/2022 Ostatní dokumenty
1.12.2022
nikdy
Návrh rozpočtu DSO Regionu Poodří na rok 2023
Region Poodří
80/2022 Ostatní dokumenty
4.11.2022
31.12.2023
VV - opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
70/2022 Ostatní dokumenty
23.9.2022
nikdy
Výzva vlastníkům nemovitých věcí nedostatečně označeni v KN
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nový Jičín
61/2022 Ostatní dokumenty
4.1.2022
30.6.2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Regionu Poodří
Region Poodří
1/2022 Ostatní dokumenty
23.2.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách Městyse Suchdol nad Odrou - schválený rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou
Městys Suchdol nad Odrou, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Městyse Suchdol nad Odrou a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou, schválený závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou a rozpočtová opatření ZM a RM. Uvedené dokumenty najdete na tomto odkazu. Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na úřadu Městyse Suchdol nad Odrou
Rozpočet
Elektronická úřední deska 3.3.5 developed Pavel Náplava
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio