Výbory městyse

Finanční výbor

Ivana Tvarůžková - předsedkyně finančního výboru
Ing. Tomáš Dohnal- člen finančního výboru
Alžběta Závacká - členka finančního výboru
Ing. Dagmar Pantálková - členka finančního výboru
Ing. Marek Bechný - člen finančního výboru


Kontrolní výbor

Petr Zajíček - předseda kontrolního výboru
Radovan Kutěj - člen kontrolního výboru
Ondřej Dubec - člen kontrolního výboru
Stanislav Matuškovič - člen kontrolního výboru
Mgr. Lenka Tymráková - člen kontrolního výboru