Rada městyse Suchdol nad Odrou

Ing. Richard Ehler
starosta
Iva Hrabovská
místostarostka
Ing. Iva Žitníková
radní
MUDr. Jana Dostálová
radní
Ing. Vladimír Jeřábek
radní

termíny zasedání rady městyse:

7.1.2019
21.1.2019
4.2.2019 + finanční výbor
11.3.2019
25.3.2019
15.4.2019 + finanční výbor
13.5.2019
27.5.2019
10.6.2019 + finanční výbor
15.7.2019
19.8.2019
16.9.2019 + finanční výbor
7.10.2019
21.10.2019
4.11.2019
18.11.2019
9.12.2019 + finanční výbor