csenfrdeplru

Poplatky správní, místní, ostatní, zboží k prodeji


SPRÁVNÍ POPLATKY ZÁKON Č. 368 / 92
1. Poplatek za povolení k provozování výherního hracího přístroje

a) za každý výherní hrací přístroj na 6 měsíců 16 000,-

2. Matrika (ověřování, vydávání stejnopisů,...)

a) ověření podpisu, otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopise 30,-
b) ověření listiny v českém jazyce 30,-
c) ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí 100,-
d) nahlédnutí do matriky - za každou matriční událost 20,-
e) uzavření sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000,-
f) ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlaš. lístku 50,-
g) vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100,-
h) vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR 100,-
ch) vydání cestovního pasu s biometrií 600,-
- dítě 5 - 15 let 100,-
vydání cestovního pasu bez biometrie 1 500,-
- dítě do 5 let 50,-
- dítě 5 - 15 let 1 000,-
i) vydání nového občanského průkazu za poškozený (zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání OP na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů) 100,-
j) poskytnutí údaje z informačního systému 50,-

3. Výpisy z Czech POINT

a) výpis z katastru nemovitostí
- první stránka 100,-
- každá další stránka 50,-
b) výpis z obchodního rejstříku
- první stránka 100,-
- každá další stránka 50,-
c) výpis z živnostenského rejstříku
- první stránka 100,-
- každá další stránka 50,-
d) výpis z rejstříku trestů 100,-

4. Stavební úřad
 1. vydání stavebního povolení dle specifikace 300,- až 3 000,-
 2. vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení 300,-
 3. vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území 1 000,-
 4. vydání povolení ke změně užívání stavby 500,-
 5. vydání povolení k odstranění stavby 100,-
 6. místní šetření 100,-/zap.hod.
 7. vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace (dle specifikace) 100,- až 1 000,-
 8. vydání povolení k připojení nemovitosti na míst. komunikaci 500,-
5. MÍSTNÍ POPLATKY DLE OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK
 1. Poplatek ze psů
  a) v rodinném domku 100,-
  b) v rodinném domku (důchodci se slevou) 50,-
  c) v bytovém domě s více než dvěma byty 400,-
  d) v bytovém domě s více než dvěma byty (důchodci se slevou) 100,-
  za druhého a každého dalšího psa zvýšení o 50 %

 2. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
  a) každý výherní hrací přístroj na 3 měsíce 5 000,-
6. OSTATNÍ PLATBY

Hrobní místa:
jednohrob na 10 let 450,-
dvojhrob na 10 let 690,-
trojhrob na 10 let 930,-
urnový háj na 10 let 340,-
pronájem hrobového místa v kolumbariu na 10 let (katolický i evangelický hřbitov) 200,-
- náklady na vybudování (vratné při ukončení pronájmu) 3.600,-
- cena za žulovou desku (nevratná - zůstavá vlastnictvím nájemce) 1.200,-

Stočné za m3 odebrané vody 19,-

Inzerce v Suchdolském zpravodaji :
1 strana A5 200,-
1/2 strana A5 100,-
1/4 strany A5 50,-

Kopírování:
formát A4
- jednostranně 2,00
- oboustranně 3,00
formát A3
- jednostranně 3,00
- oboustranně 5,00

7. ZBOŽÍ K PRODEJI

Laminátové skříně na plyn:
LS1 (malá) 2.928,-
LS2 (velká) 3.355,-
LR1 (malý rám) 915,-
LR2 (velký rám) 1.123,-

Evidenční známka pro psa 26,-

Platnost ceníku od 21. 8. 2012.

řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio